درباره ما

تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت تهویه و تبرید اسکان

اعضا و نیروهای شرکت تهویه و تبرید اسکان فعالیت خود را بیش از ۴۰ سال پیش در زمینه تاسیسات اعم از کانال سازی صنعتی و ساختمانی و لوله کشی و همچنین تاسیسات برق آغاز نموده و تاسیسات کارخانه ها و ساختمانهای بزرگی را در سراسر کشور اجرانموده اند.

لذا بعد از فعالیت های مستمر در سال ۱۳۹۱ تصمیم به تاسیس شرکت تهویه و تبرید اسکان نمودند و بعد از آن نیز به طور پیوسته دراین زمینه فعالیت خود را ادامه داده اند و جهت گسترش فعالیت و خدمت رسانی اقدام به طراحی سایت نمودند.

امید است بافعالیت صادقانه و خدمت رسانی به هموطنان عزیز گامی حتی کوچک در صنعت کشورمان داشته باشیم.

مدیریت شرکت تهویه وتبرید اسکان . زاهد

  • شماره تماس : ۰۹۱۲۴۶۱۱۹۱۴ + ۰۹۳۵۵۲۴۳۱۱۷
  • ایمیل : zahed.h111@gmail.com